Zublog

Výkřiky EGA

20.12.09

Vít Kremlička: Houba


ač stěží k uvěření publiku

leckteří lidé houby jedí, znají a vědí, jsou úpln

ou houbovou akademií. houbám na lidech nezáleží, v kli

du si rostou a poskytují příbytek rozmanité havěti. chudáci ho

uby! pořád je někdo jí, anebo žere. mohli byste se někdy chovat k hou

bám slušně, ne

jenom jako ke

žrádlu, tzn. vz

pomenout na n

ě, vzít je troch

u vážně, občas

je zalít, necha

t na pokoji, ne

dělat jim sme

tiště a randá

l v lese –

– apod.


A2 36/2006

3 Comments:

Anonymous ššš said...

ostatně john cage měl tak rád houby, že jim složil ticho...

9:38 odp.  
Blogger zu said...

prave (:

10:06 dop.  
Blogger 84 said...

Pěknej hříbek :-)

10:31 odp.  

Okomentovat

<< Home